Vòng đời phát triển phần mềm là gì ?
Vòng đời phát triển phần mềm là gì ?

Vòng đời phát triển phần mềm là gì ?

Vinaspar - Một vòng đời phát hành phần mềm là một sự tổng hợp các pha phát triển phần mềm từ giai đoạn sơ khai cho đến giai đoạn hoàn chỉnh, và cuối cùng là công bố phần mềm đó hoặc phiên bản nâng cấp mới. Việc chia thành nhiều giai đoạn như vậy giúp cho việc quản lý, sửa lỗi và bảo trì phần mềm dễ dàng hơn.

Software development lifecycle (SDLC) còn gọi là vòng đời phát triển phần mềm. Là thuật ngữ các bạn nghe nhiều về cách mà môt phần mềm từ lúc được định hình từ ý tưởng tới lúc hoàn thành dự án.  

I. Giới thiệu

Quy trình phát triển phần mềm ( SDLC ), cũng được gọi là phát triển ứng dụng vòng đời , là một thuật ngữ được sử dụng trong hệ thống kỹ thuật , hệ thống thông tin và công nghệ phần mềm để mô tả một quá trình lập kế hoạch, tạo, thử nghiệm và triển khai một hệ thống thông tin. Một số mô hình SDLC hoặc các phương pháp đã được tạo ra, chẳng hạn như thác nước , xoắn ốc , phát triển phần mềm Agile , tạo mẫu nhanh , gia tăng và đồng bộ hóa và ổn định. SDLC được sử dụng trong quá trình phát triển một dự án CNTT, nó mô tả các giai đoạn khác nhau liên quan đến dự án từ bản vẽ, thông qua việc hoàn thành dự án.

II. Các giai đoạn trong quy trình

Khung phát triển vòng đời phát triển hệ thống cung cấp một chuỗi các hoạt động cho các nhà thiết kế hệ thống và các nhà phát triển để làm theo. Nó bao gồm một bộ các bước hoặc các giai đoạn trong đó mỗi giai đoạn của SDLC sử dụng các kết quả của bước trước.

SDLC tuân thủ các giai đoạn quan trọng cần thiết cho các nhà phát triển, chẳng hạn như lập kế hoạch , phân tích , thiết kế và thực hiện và được giải thích trong phần dưới đây. Nó bao gồm việc đánh giá hệ thống hiện tại, thu thập thông tin, nghiên cứu khả thi và yêu cầu phê duyệt. Một số mô hình SDLC đã được tạo ra: thác nước, đài phun nước, xoắn ốc, xây dựng và sửa chữa, tạo mẫu nhanh, gia tăng, đồng bộ hóa và ổn định. Người cao tuổi nhất, và nổi tiếng nhất, là mô hình thác nước: một dãy các giai đoạn trong đó đầu ra của mỗi giai đoạn trở thành đầu vào cho kế tiếp. Các giai đoạn này có thể được mô tả và phân chia theo nhiều cách khác nhau, bao gồm những điều sau:

software development lifecycle

 1. Phân tích sơ bộ : Mục tiêu của giai đoạn 1 là tiến hành phân tích sơ bộ, đưa ra các giải pháp thay thế, mô tả chi phí và lợi ích và đệ trình một kế hoạch sơ bộ với các khuyến nghị.
 • Tiến hành phân tích sơ bộ: trong bước này, bạn cần phải tìm ra các mục tiêu của tổ chức và bản chất và phạm vi của vấn đề đang nghiên cứu. Ngay cả khi một vấn đề chỉ đề cập đến một phân đoạn nhỏ của tổ chức, bạn cần phải tìm ra mục đích của tổ chức chính là những gì. Sau đó, bạn cần xem vấn đề đang được nghiên cứu phù hợp với họ như thế nào.
 • Đề xuất các giải pháp thay thế: Trong quá trình đào sâu vào các mục tiêu của tổ chức và các vấn đề cụ thể, bạn có thể đã đề cập đến một số giải pháp. Các đề xuất thay thế có thể đến từ phỏng vấn nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và / hoặc chuyên gia tư vấn. Bạn cũng có thể nghiên cứu những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm. Với dữ liệu này, bạn sẽ có ba lựa chọn: rời khỏi hệ thống như là, cải thiện nó, hoặc phát triển một hệ thống mới.
 • Mô tả chi phí và lợi ích.
 1. Phân tích hệ thống, định nghĩa yêu cầu : Xác định các mục tiêu của dự án thành các chức năng được xác định và hoạt động của ứng dụng dự định. Đó là quá trình thu thập và giải thích các sự kiện, chẩn đoán các vấn đề và đề xuất cải tiến hệ thống. Phân tích nhu cầu thông tin của người dùng cuối và cũng loại bỏ bất kỳ sự không nhất quán và không đầy đủ trong các yêu cầu này.
 • Thu thập Dữ kiện: Các yêu cầu của người dùng cuối có được thông qua tài liệu, phỏng vấn của khách hàng, quan sát và bảng câu hỏi,
 • Kiểm tra hệ thống hiện tại: Xác định ưu và nhược điểm của hệ thống hiện tại tại chỗ, để chuyển các ưu và tránh những khuyết điểm trong hệ thống mới.
 • Phân tích hệ thống được đề xuất: Giải pháp cho những thiếu sót trong bước hai được tìm thấy và bất kỳ đề xuất người dùng cụ thể được sử dụng để chuẩn bị các thông số kỹ thuật.
 1. Thiết kế hệ thống : mô tả chi tiết các tính năng và hoạt động mong muốn, bao gồm bố cục màn hình, quy tắc kinh doanh , sơ đồ quá trình , mã giả và các tài liệu khác.
 • Trong thiết kế hệ thống , các chức năng và hoạt động thiết kế được mô tả chi tiết, bao gồm bố cục màn hình, quy tắc kinh doanh, sơ đồ quá trình và các tài liệu khác. Đầu ra của giai đoạn này sẽ mô tả hệ thống mới như là một tập hợp các mô-đun hoặc các hệ thống con.
 • Giai đoạn thiết kế lấy như là đầu vào ban đầu của nó các yêu cầu được xác định trong tài liệu yêu cầu được phê duyệt. Đối với mỗi yêu cầu, một tập hợp của một hoặc nhiều yếu tố thiết kế sẽ được tạo ra như là kết quả của các cuộc phỏng vấn, hội thảo và / hoặc các nỗ lực mẫu.
 • Các yếu tố thiết kế mô tả các tính năng của hệ thống mong muốn một cách chi tiết, và thường bao gồm sơ đồ phân cấp chức năng, sơ đồ bố trí màn hình, bảng các quy tắc nghiệp vụ, sơ đồ quá trình kinh doanh, mã giả, và một sơ đồ hoàn thành thực thể với một từ điển dữ liệu đầy đủ. Các yếu tố thiết kế này nhằm mô tả hệ thống một cách chi tiết, như vậy các kỹ sư và kỹ sư lành nghề có thể phát triển và cung cấp hệ thống với thiết kế đầu vào tối thiểu.
 1. Phát triển : Mã thực được viết ở đây.
 • Khi tiếp nhận tài liệu thiết kế hệ thống, công việc được chia thành các mô đun / đơn vị và bắt đầu viết mã thực. Kể từ đó, trong giai đoạn này mã được tạo ra do đó nó là trọng tâm chính cho các nhà phát triển. Đây là giai đoạn dài nhất của vòng đời phát triển phần mềm.
 1. Tích hợp và thử nghiệm : Mang tất cả các mảnh vào một môi trường thử nghiệm đặc biệt, sau đó kiểm tra lỗi, lỗi và khả năng tương tác. Mã được kiểm tra ở nhiều cấp độ khác nhau trong kiểm thử phần mềm . Sau đây là các loại thử nghiệm có thể có liên quan, tùy thuộc vào loại hệ thống đang được phát triển:
 • Defect testing the failed scenarios, including defect tracking
 • Path testing
 • Data set testing
 • Unit testing
 • System testing
 • Integration testing
 • Black-box testing
 • White-box testing
 • Regression testing
 • Automation testing
 • User acceptance testing
 • Software performance testing
 1. Cài đặt, triển khai : Giai đoạn cuối cùng của sự phát triển ban đầu, nơi phần mềm được đưa vào sản xuất và chạy kinh doanh thực tế.
 • Việc triển khai hệ thống bao gồm các thay đổi và cải tiến trước khi ngừng hoạt động hoặc hoàng hôn của hệ thống. Duy trì hệ thống là một khía cạnh quan trọng của SDLC. Khi nhân sự chủ chốt thay đổi vị trí trong tổ chức, những thay đổi mới sẽ được thực hiện. Có hai cách để phát triển hệ thống; có phương pháp tiếp cận truyền thống (cấu trúc) và hướng đối tượng . Kỹ thuật Thông tin bao gồm cách tiếp cận hệ thống truyền thống, còn được gọi là kỹ thuật phân tích cấu trúc và thiết kế. Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng xem hệ thống thông tin như một tập hợp các đối tượng được tích hợp với nhau để tạo ra một hệ thống thông tin đầy đủ và hoàn chỉnh.
 1. Bảo trì : Trong quá trình bảo trì của SDLC, hệ thống được đánh giá để đảm bảo nó không trở nên lỗi thời. Một khi khách hàng bắt đầu sử dụng hệ thống đã phát triển thì những vấn đề thực sự xuất hiện và cần được giải quyết theo thời gian. Quá trình này, nơi chăm sóc được thực hiện cho các sản phẩm phát triển được gọi là bảo trì.

III. Kết luận

Một số người cho rằng SDLC không còn áp dụng cho các mô hình như Agile, nhưng nó vẫn là một thuật ngữ rộng rãi được sử dụng trong giới công nghệ.Thay vì xem SDLC từ quan điểm sức mạnh hoặc điểm yếu, điều quan trọng hơn là phải áp dụng các phương pháp hay nhất từ mô hình SDLC và áp dụng nó cho bất kỳ điều gì phù hợp nhất cho phần mềm được thiết kế.

Xem chi tiết về AGILE